Blog

O czym mówią klasy betonu?

O czym mówią klasy betonu?

Beton jest surowcem powstającym z połączenia spoiwa z wypełniaczem, dodatkami chemicznymi oraz wodą. Spoiwem jest cement, za wypełniacz służy kruszywo. Dzięki domieszkom chemicznym beton uzyskuje konkretne właściwości jak na przykład odporność na niskie temperatury. Beton jest materiałem najczęściej wykorzystywanym we współczesnym budownictwie. W zależności od potrzeb mieszanka tworzona jest

Czym charakteryzuje się beton towarowy?

Czym charakteryzuje się beton towarowy?

Beton towarowy jest jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów betonu w branży budowlanej. Aby ten surowiec mógł być nazwany betonem towarowym, musi spełniać normy budowlane BN-78/6736-02 oraz PN-EN 206-1:2003. Jednym z koniecznych warunków, które muszą być przez niego spełnione, jest miejsce powstawania – beton towarowy powstaje

Jak powstaje beton?

Jak powstaje beton?

Wykorzystanie betonu w przemyśle jest naprawdę spore. Beton to surowiec składający się z trzech głównych komponentów: cementu, wypełniacza oraz wody. Ze względu na to, że jest wykorzystywany do różnych prac, niekiedy konieczne jest dodanie różnego rodzaju środków chemicznych. W teorii produkcja betonu polega na wymieszaniu wszystkich komponentów w jedną całość. W praktyce

gmb