Czy każdy beton jest mrozoodporny?

Beton jest jednym z najważniejszych materiałów, wykorzystywany podczas różnego rodzaju budów. Jest twardy, odporny na ściskanie, ogień i szkodliwe czynniki zewnętrzne. Beton tworzy się poprzez zmieszanie odpowiedniej ilości kruszywa, spoiwa oraz wody. Do niektórych mieszanek dodaje się domieszki modyfikujące, dzięki czemu beton zyskuje pożądane właściwości. Ten materiał dzieli się ze względu na klasy, a każda klasa betonu wykorzystywana jest do innych prac.

Czy mrozoodporność jest cechą każdej klasy betonu?

Beton mrozoodporny jest odporny na oddziaływanie środowiska wywołanego cyklicznym rozmrażaniem oraz zamrażaniem. Beton bez cech mrozoodpornych po kilkukrotnym zamrożeniu i rozmrożeniu może ulec uszkodzeniu i popękaniu. W Polsce jest to bardzo częste zjawisko atmosferyczne występujące na przełomie jesieni i zimy. Mrozoodporność nie jest cechą podstawowego betonu. Aby stworzyć beton mrozoodporny, konieczne jest wykonanie mieszanki betonowej w odpowiedni sposób.

To, czy beton jest odporny na niskie temperatury, zależy przede wszystkim od współczynnika wodno-cementowego. Im jest on niższy, tym większa wytrzymałość w niskich temperaturach. Najczęściej wykorzystywaną metodą tworzenia betonu mrozoodpornego jest celowe wprowadzanie powietrza do mieszanki betonowej. Należy pamiętać, że do tego celu wykorzystywane są domieszki napowietrzające w odpowiednio dobranych dawkach. Ilość dodanej domieszki zależy przede wszystkim od uziarnienia kruszywa, temperatury betonu oraz urabialności mieszanki. Domieszki powodują zmniejszenie wsiąkliwości betonu, co chroni go przed pękaniem.

Beton mrozoodporny znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej zera. Wykorzystywany jest do tworzenia różnego rodzaju nawierzchni, konstrukcji mostów, wlotów do tuneli, elewacji z betonu architektonicznego, ścian oporowych i wielu innych. Dzięki obniżonej wsiąkliwości do jego wnętrza nie przenika woda, która po zamarznięciu zwiększa swoją objętość i powoduje uszkodzenia w strukturze betonu. Zastosowanie betonu mrozoodpornego pozwala na stworzenie trwałej, odpornej powierzchni.