Stabilizacja betonu

budynek w trakcie budowy

Stabilizacja gruntu/kruszywa to proces technologiczny polegający na rozdrobnieniu istniejącego gruntu i dokładnym wymieszaniu go, przy optymalnej wilgotności ze spoiwem hydraulicznym w celu osiągnięcia wymaganych parametrów wytrzymałościowych.

Co to jest stabilizacja betonu?

Stabilizacja betonem to produkt, który po stwardnieniu stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowych, służący do przenoszenia na podłoże obciążeń wynikających z ruchu.

Co to jest stabilizacja pod kostkę brukową?

Podsypka stabilizująca (inne nazwy: stabilizacja lub podsypka stabilizowana cementem) jest mieszanką betonową stosowaną do stabilizacji powierzchni, na której ma być układana kostka brukowa lub inne lekkie elementy.

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem to ostatnio popularny wśród wykonawców, materiał używany do układania kostki brukowej tzw. "podsypki piaskowo - cementowej" inaczej stabilizacji.

Wyróżniamy stabilizację:

  • 1,5 MPa i 2,5 MPa- używane najczęściej do ścieżek i chodników.
  • 5 MPa i 7,5 MPa -zastosowanie np.na podjazdy dla aut osobowych i busów
    pod kostkę lub płyty.
  • 10 MPa -wykorzystywana na stabilizację pod kostkę brukową lub płyty dla
    aut ciężarowych.

Ile cm stabilizacji pod kostkę?

Przede wszystkim jej grubość powinna być dostosowana do planowanego obciążenia nawierzchni. Przy ścieżkach przeznaczonych dla ruchu pieszych najczęściej stosuje się podbudowę grubości 10–20 cm, ale już w wypadku podjazdów i innych nawierzchni na których będzie miał odbywać się ruch kołowy powinno to być 25–40 cm.