Czym charakteryzuje się beton towarowy?

Beton towarowy jest jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów betonu w branży budowlanej. Aby ten surowiec mógł być nazwany betonem towarowym, musi spełniać normy budowlane BN-78/6736-02 oraz PN-EN 206-1:2003. Jednym z koniecznych warunków, które muszą być przez niego spełnione, jest miejsce powstawania – beton towarowy powstaje wyłącznie w betoniarniach, po czym zostaje przetransportowany do miejsca przeznaczenia pod postacią mieszanki betonowej.

Jakie są najważniejsze cechy betonu towarowego?

Pierwszą, najważniejszą cechą betonu towarowego jest jego wytrzymałość. Ten rodzaj betonu jest o wiele trwalszy niż zwykły, podstawowy beton powstający w betoniarkach na placu budowy. Do produkcji betonu towarowego wykorzystuje się cement, wodę, dodatki uszlachetniające, kruszywo drobne i grube w odpowiednich proporcjach, a także w różnego rodzaju dodatki chemiczne. Jako że ten rodzaj surowca charakteryzuje się dużą trwałością, a także plastycznością, może być wykorzystywany do różnego rodzaju prac.

Dodatkowe domieszki sprawiają, że beton towarowy nabiera dodatkowych cech, jak mrozoodporność, wodoodporność czy skrócony czas wiązania. Dużą zaletą tego rodzaju betonu jest także stosunkowo niska cena w porównaniu do jakości. Kupienie betonu z betoniarni daje nam pewność, że dana mieszanka posiada wszelkie wymagane od betonu towarowego właściwości i pozwoli na bezpieczne stworzenie różnego rodzaju konstrukcji.

Beton odgrywa niezwykle istotną rolę podczas tworzenia budynków, ponieważ wykorzystywany jest do wznoszenia ścian, fundamentów, stropów czy elementów nośnych. Znajduje on również zastosowanie podczas budowy dróg, a także podczas wytwarzania pustaków czy posadzek. Wysoka plastyczność pozwala na naprawdę dużą swobodę budowlaną. Dzięki możliwości dodania różnych chemicznych domieszek mieszanka może z łatwością uzyskać wymagane przez nas parametry. Beton towarowy dostępny jest w różnych klasach, określających jego wytrzymałość na ściskanie. Uwarunkowana jest składem betonu. Warunkami, w jakich ma zostać wykorzystany, a także czasem i rodzajem obciążenia. To, jaka klasa betonu zostanie wykorzystana, zależy przede wszystkim od rodzaju i przeznaczenia elementu, który z niego powstanie.