Jak powstaje beton?

Wykorzystanie betonu w przemyśle jest naprawdę spore. Beton to surowiec składający się z trzech głównych komponentów: cementu, wypełniacza oraz wody. Ze względu na to, że jest wykorzystywany do różnych prac, niekiedy konieczne jest dodanie różnego rodzaju środków chemicznych. W teorii produkcja betonu polega na wymieszaniu wszystkich komponentów w jedną całość. W praktyce konieczne jest doświadczenie i spora wiedza, dzięki czemu zostaną dobrane odpowiednie proporcje wszystkich surowców.

Z czego i w jaki sposób wytwarzana jest mieszkanka betonowa?

Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją betonu wytwarzają go zgodnie z obliczeniami wykonanymi na podstawie analiz laboratoryjnych oraz potrzeb budowy, dzięki czemu posiada on pożądane wartości. Pierwszym komponentem betonu jest cement. Surowiec ten jest mineralnym spoiwem, w którego skład wchodzi margiel, wapień oraz glina. Poddawany jest on wypalaniu w piecu cementowym, a następnie zmieleniu z gipsem, który odpowiada za czas wiązania betonu.

Drugim podstawowym składnikiem betonu jest wypełniacz. Ten element stanowi po prostu kruszywo, czyli materiał organiczny bądź mineralny w formie sypkiej. Jako wypełniacz producenci betonu wykorzystują bazalt, granit, porfir, wapień dolomit, limonit, baryt, getyt magnetyt, a także piasek bądź gruby żwir. Kolejnym niezbędnym składnikiem mieszanki betonowej jest woda. Jej obecność umożliwia proces wiązania i twardnienia betonu. Woda wykorzystywana do produkcji mieszanki betonowej nazywana jest wodą zarobową i musi spełniać specjalne normy.

Najzwyklejsza forma betonu powstaje poprzez połączenie odmierzonych składników, które po dokładnym wymieszaniu wiążą się ze sobą i twardnieją, tworząc gotową warstwę betonową, spełniającą wszystkie wymogi i posiadającą odpowiednie parametry. Rodzaje betonu można podzielić ze względu na ich klasy wytrzymałości na ściskanie. Pierwszym rodzajem jest chudziak, czyli beton lekki wykorzystywany na przykład pod zbrojenie czy podbudowę. Drugą grupą są betony ciężkie, wykorzystywane do budowy mostów, dróg, wiaduktów, a także wieżowców. Ostatnią grupą są betony zwykłe, wykorzystywane do budowy stropów w domach jednorodzinnych, a także do wytwarzania szamb betonowych czy ław fundamentowych.