Jakie standardy musi spełniać beton budowlany?

Beton budowlany, nazywany również betonem towarowym podobnie jak inne typy tego surowca składa się z odpowiednio dobranej mieszanki kruszywa, cementu oraz wody. Podczas procesu produkcji dodawane są często substancje chemiczne, mające wpływ na poprawę parametrów końcowych betonu. Każda mieszanka betonowa jest poddawana testom jakościowym, ponieważ aby została dopuszczona do użytku, musi spełnić odpowiednie standardy.

Czym wyróżnia się beton budowlany i jakie normy musi spełniać?

Beton towarowy najczęściej dostarczany jest do miejsca przeznaczenia przez zewnętrzną firmę. Posiada on naprawdę dużo zalet. Jest materiałem bardzo przyjaznym do pracy, umożliwia stworzenie trwałych i solidnych konstrukcji niewymagających zbyt częstych prac konserwacyjnych. Jest to materiał, który może być poddawany wielokrotnemu recyklingowi. Aby zapewnić trwałość konstrukcji oraz elementów budowlanych stworzono normy PN-EN 206. Budowla stworzona zgodnie z tymi wytycznymi powinna zachować dobrą kondycję przez co najmniej 50 lat.

W tejże normie precyzyjnie zostały określone wymagania dotyczące składników betonu, właściwości mieszanki, ograniczeń, specyfikacji, dostaw mieszanki betonowej, procedur kontroli produkcji, a także kryteriów zgodności. W przypadku betonu towarowego oprócz spełniania norm PN-EN 206 powinny być spełnione wymogi dotyczące klasy wytrzymałości na ściskanie. Kolejnym parametrem jest maksymalny, nominalny górny wymiar kruszywa. Oprócz tego można wymienić inne, niemniej ważne parametry:

  • Klasę konsystencji,
  • Klasę zawartości chlorków,
  • Klasę gęstości,
  • Odporność na zmienne temperatury,
  • Odporność na substancje chemiczne.

Produkcja betonu budowlanego obwarowana jest naprawdę restrykcyjnymi zasadami. Sprawdzanie parametrów mieszanki na placu budowy często jest mocno problematyczne, dlatego kontrole odbywają się dwa razy do roku w zakładzie produkcyjnym. Tego rodzaju audyty i badania wykonywane są przez uprawnionych pracowników Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu.