Na czym polega różnica między cementem a betonem?

W budownictwie wykorzystywane są przeróżne surowce, dzięki którym możliwe jest stworzenie trwałych i bezpiecznych budowli. Jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów budowlanych jest beton. Charakteryzuje go duża twardość, odporność na ściskanie i duże obciążenia. Wiele osób potocznie nazywa beton cementem, jednak nie jest to poprawna nazwa. Chociaż te dwa surowce mają ze sobą dużo wspólnego, to należy pamiętać, że nie są tym samym produktem.

Jakie są największe różnice pomiędzy betonem a cementem?

Cement jest bardzo drobnym proszkiem, wykonanym z wapienia, wapnia, krzemu, aluminium oraz żelaza. Mieszanka tych składników podgrzewana jest w piecach, a następnie mielone i mieszane z gipsem. Tak powstały proszek nazywany jest cementem. W mieszance betonowej cement jest produktem pochłaniającym wodę i wiążącym produkt, umożliwiającym jego stwardnienie.

Jak już wspomniano, cement jest jedynie półproduktem, natomiast beton – gotowym materiałem murarskim. Do stworzenia betonu konieczne jest kruszywo, woda oraz właśnie cement. W mieszance betonowej znajduje się od 10% do 15% cementu. Niekiedy dodawane są także specjalne domieszki, warunkujące właściwości fizyczne betonu. Warto jednak zaznaczyć, że wytworzenie betonu bez cementu jest praktycznie niemożliwe, natomiast produkcja cementu jest całkowicie uniezależniona od betonu.

Do najczęściej wykorzystywanych rodzajów betonu można zaliczyć:

  • Beton konstrukcyjny – wykorzystywany do produkcji elementów przejmujących obciążenia od innych części konstrukcji,
  • Beton konstrukcyjno-izolacyjny – może częściowo przejmować obciążenia, dobrze izoluje,
  • Beton izolacyjny – nie przejmuje obciążeń innych elementów, jest dobrym izolatorem,
  • Beton architektoniczny – charakteryzuje go ciekawy wygląd strony zewnętrznej.

Cement można podzielić na następujące rodzaje:

  • Cement portlandzki,
  • Cement portlandzki wieloskładnikowy,
  • Cement hutniczy,
  • Cement pucolanowy,
  • Cement wieloskładnikowy.

Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami cementu dotyczą przede wszystkim tego, gdzie znajdują one zastosowanie.