O czym mówią klasy betonu?

Beton jest surowcem powstającym z połączenia spoiwa z wypełniaczem, dodatkami chemicznymi oraz wodą. Spoiwem jest cement, za wypełniacz służy kruszywo. Dzięki domieszkom chemicznym beton uzyskuje konkretne właściwości jak na przykład odporność na niskie temperatury. Beton jest materiałem najczęściej wykorzystywanym we współczesnym budownictwie. W zależności od potrzeb mieszanka tworzona jest z różnych proporcji składników.

Jakie są dostępne rodzaje oraz klasy betonu i o czym mówią?

Dostępność różnych rodzajów betonu daje bardzo duże możliwości projektów. Jednym z najważniejszych parametrów są klasy wytrzymałości na ściskanie betonu. Zgodnie z normą PN-EN 206.2014 obejmują one rodzaj betonu, minimalną wytrzymałość oznaczoną na próbkach walcowych, a także minimalną wytrzymałość oznaczaną na próbkach sześciennych. Definicja ta jest dosyć skomplikowana, dlatego warto przyjrzeć się osobno każdemu z parametrów.

Ze względu na rodzaj betonu surowiec ten można podzielić na trzy grupy:

  • Beton ciężki – jego ciężar objętościowy jest większy niż 2600 km/m3. Do jego produkcji wykorzystuje się specjalne kruszywa,
  • Beton zwykły – jego ciężar objętościowy mieści się w przedziałach od 2000 do 2200 kg/m3 oraz od 2200 do 2600 kg/m3. Do produkcji pierwszego z nich stosuje się kruszywa porowate, wykorzystywany jest do produkcji elementów o podwyższonej izolacji cieplnej. Drugi rodzaj zawiera w sobie kruszywa naturalne i łamane, służy do wykonywania żelbetowych i betonowych elementów konstrukcyjnych.
  • Beton lekki – jego ciężar objętościowy wynosi od 800 do 2000 kg/m3, do jego wytworzenia wykorzystuje się lekkie kruszywa. Ten rodzaj betonu stosuje się podczas produkcji elementów ściennych i drobnowymiarowych.

Jakiś czas temu oznaczenia klasy betonu zaczynały się od litery B. Obecnie pierwszym znakiem jest litera C, która jest skrótem od angielskiego compressive strength, czyli wytrzymałości betonu na ściskanie. Beton lekki oznacza się za pomocą liter LC. Po oznaczeniu literowym występują dwie liczby – pierwsza z nich odnosi się do wytrzymałości betonu na ściskanie, oznaczanej na próbkach walcowych (stosowane w Anglii czy Francji), natomiast druga mówi o wytrzymałości betonu na ściskanie oznaczanej na próbkach sześciennych (stosowane w Polsce czy Niemczech). Jako że norma PN-EN 206.2014 jest normą europejską, we wszystkich krajach wpisywane są obydwie liczby.