Blog

rynna na beton

Beton jest jednym z najważniejszych materiałów, wykorzystywany podczas różnego rodzaju budów. Jest twardy, odporny na ściskanie, ogień i szkodliwe czynniki zewnętrzne. Beton tworzy się poprzez zmieszanie odpowiedniej ilości kruszywa, spoiwa oraz wody. Do niektórych mieszanek dodaje się domieszki modyfikujące, dzięki czemu beton zyskuje pożądane właściwości. Ten materiał dzieli się ze względu na klasy, a każda klasa betonu wykorzystywana jest do innych prac.

łyżka na beton

Beton jest surowcem powstającym z połączenia spoiwa z wypełniaczem, dodatkami chemicznymi oraz wodą. Spoiwem jest cement, za wypełniacz służy kruszywo. Dzięki domieszkom chemicznym beton uzyskuje konkretne właściwości jak na przykład odporność na niskie temperatury. Beton jest materiałem najczęściej wykorzystywanym we współczesnym budownictwie. W zależności od potrzeb mieszanka tworzona jest z różnych proporcji składników.

mężczyzna w żółtych kaloszach

Beton towarowy jest jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów betonu w branży budowlanej. Aby ten surowiec mógł być nazwany betonem towarowym, musi spełniać normy budowlane BN-78/6736-02 oraz PN-EN 206-1:2003. Jednym z koniecznych warunków, które muszą być przez niego spełnione, jest miejsce powstawania – beton towarowy powstaje wyłącznie w betoniarniach, po czym zostaje przetransportowany do miejsca przeznaczenia pod postacią mieszanki betonowej.

gładzenie wylanego betonu

Beton budowlany, nazywany również betonem towarowym podobnie jak inne typy tego surowca składa się z odpowiednio dobranej mieszanki kruszywa, cementu oraz wody. Podczas procesu produkcji dodawane są często substancje chemiczne, mające wpływ na poprawę parametrów końcowych betonu. Każda mieszanka betonowa jest poddawana testom jakościowym, ponieważ aby została dopuszczona do użytku, musi spełnić odpowiednie standardy.

wylewanie betonu z betoniarki

Wykorzystanie betonu w przemyśle jest naprawdę spore. Beton to surowiec składający się z trzech głównych komponentów: cementu, wypełniacza oraz wody. Ze względu na to, że jest wykorzystywany do różnych prac, niekiedy konieczne jest dodanie różnego rodzaju środków chemicznych. W teorii produkcja betonu polega na wymieszaniu wszystkich komponentów w jedną całość. W praktyce konieczne jest doświadczenie i spora wiedza, dzięki czemu zostaną dobrane odpowiednie proporcje wszystkich surowców.